Legers reservasjonsrett

Alt jeg har lært om rådgivning, handler om at det er klientens – i dette tilfellet pasientens moral og etikk – som skal være i samsvar med de råd jeg gir.