100 år siden Thomas Krag døde

Han var født i 1868 i Kragerø, men kom til Kristiansand to år gammel og vokste opp her.