Vei og dyktige kvinner kan "redde" Agder

Fortsatt diskuteres det på Agder om det går an for kvinner å ha heldagsjobb.