"Når kristne misbruker Guds navn"

Man har å mene som skaperen.