• EKSPLOSJONSARTET: Da Oxfordbevegelsen kom til Norge høsten 1934 og skapte en eksplosjonsartet vekkelse, fikk den mindre utbredelse på Sørlandet enn ellers i landet, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra et møte Oxfordbevegelsens arrangerte i Calmeyergatens misjonshus i Oslo, i november 1934; 4000 mennesker var på møte på en dag. FOTO: NTB

Vekkelsen som sneiet Sørlandet

Oxfordbevegelsen var etisk orientert og inspirert av Bergprekenen, og la mindre vekt på forsoning ved Jesu blod enn det mange på Sørlandet skulle ønske.