Takk for meg

Se brevet Theis Salvesen skrev til Presteforeningen da han meldte seg ut etter 40 års medlemskap.