"Prisen for et liv"

Det settes ingen «prislapp» på et liv i norsk erstatningsrett.