Abort og valg

Alle bør respekteres for sine valg.