• FORBUD: Innsenderen skriver at han opprinnelig var imot forbudet mot pinneraketter, men ser at det har fungert etter hensikten. FOTO: SCANPIX

Uansvarlig valgflesk fra Frp

Frp forsvarer ikke bare retten til å bestemme over eget liv, de forsvarer retten til å ødelegge andres.