• LÆREREN: Forskning viser ikke entydig sammenheng mellom antall lærere per elev og læringsresultater, hevder artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Forskning støtter Høyres skolepolitikk

Høyres program sier at god ledelse er avgjørende for elevenes læring og rektor er ansvarlig for skolens resultater.