• Når Sørlandet sykehus nå arbeider aktivt med sin egen framtid, angår dette i høy grad kommunene og fylkeskommunene, skriver artikkelforfatterne. Bildet viser Sørlandet sykehus' styreleder Camilla Dunsæd – i forbindelse med dialogkonferansen tidligere i høst om fremtidens sykehus. FOTO: ARKIV

Kommunesamarbeid og Sørlandet sykehus

Sykehuset kjører åpne prosesser og er opptatt av involvering, en krevende øvelse der blant annet 30 kommuner og to fylkeskommuner skal bidra med sitt perspektiv på utviklingen.