La oss snakke om innhold i RLE-faget

KrFs stortingsrepresentanter Hans Fredrik Grøvan (Vest-Agder) og Hans Olav Syversen (Oslo) later til å misforstå poenget mitt med at innføring av mer kristendom i skolen er problematisk, bekymringsfullt og en politikk som føres på bekostning av minoritetsforeldre og barn.