Flaut, fylkesordfører!

Vær vennlig å respektere dyrenes verden, hr. fylkesordfører! Ikke minst på et tidspunkt hvor de er mest sårbare – vinterstid. Og hold hunden i band!