Høyres dobbeltkommunikasjon

Ja, saker som omhandler tigging og tiggere er vanskelige.