Nødboliger i Marvika

Barna mine. To fantastisk flotte selvstendige og glade barn.