• doc677mgg3xe2tx7gh8m1x.jpg FOTO: SCANPIX

Det er på tide å si NOK er NOK

Vold mot kvinner og jenter er et verdensomspennende problem som rammer folk av alle nasjonaliteter, religioner og økonomisk bakgrunn.