NTB og NRK satser på israelsk tortur

Vi burde hatt en uavhengig og troverdig instans som kunne slå fast hva som har skjedd!