Spørsmål til rådmannen

Det er viktig å lære om ansvaret som pålegges den som sitter i styrer og utvalg i kommunen.