• Artikkelforfatteren ønsker oppmerksomhet rundt en alternativ løsning til kraftproduksjon; nemlig drageturbiner, og foreslår at dette kunne være en løsning for Åseral. FOTO: kitemill.no

En tredje løsning for Åseral

Drageparker gir dobbelt så mye kraft som vindmølleparker og koster mindre enn halvparten så mye å konstruere.