Arven etter Krag

Man bør lete etter private løsninger, hvis man vil lage kultursenter av Havbukta.