Framtida er her nå

Klimahandling nå — ikke om fire år.