• VISER MUSKLER: Nyvalgt president Vladimir Putin besøkte nylig en våpenfabrikk i Russland. Han har varslet at han vil ruste opp de russiske styrkene.

Russland under Putin

I dagens storpolitiske bilde er det ubegripelig at NATO involverer Norge i et militært utviklingssamarbeid med Georgia.