Vi vil lovfeste rettigheter

Vi ønsker også lovfestet rett til gratis tannbehandling.