Venstresiden og avkristningen

Pedersen går langt i å antyde at det er ukristelig å stemme på venstresiden.