• LAKSEFISKE: Artikkelforfatterne redegjør for hvordan laksefisket i sørlandselvene blir forvaltet. Bildet er fra Otra, i nærheten av Vennesla. FOTO: Henrik Ihme

Laksefiske og elveforvaltning på Sørlandet

Enkelte lokale fiskere og fiskeforeninger har den siste tiden uttrykt seg kritisk til rettighetshavernes forvaltning.