Moske og menneskerettar

Den politiske leiinga i Kristiansand kommune bør komme på bana og ikkje overlate denne debatten til Tumyr.