Grunnloven skal følges

Den nye regjeringen må snarest ta fatt i dette.