Er det plass i herberget?

"Vi må jo hjelpe dem – men bare ikke i vårt nabolag".