• gammel-1.jpg FOTO: Jarle R. Martinsen

Gledelig eldrebølge

I den løpende samfunnsdebatten fremstilles eldrebølgen nærmest som et problem. I virkeligheten er den uttrykk for en fantastisk utvikling.