Folkemord i Gaza

Viss ikkje den lange rekka av brutale nesten årlege åtak mot Gaza, kan kallast krigsbrotsverk — då må det vera noko frykteleg gale med sjølve definisjonen av krigsbrotsverk.