Fanget av tiden

De holdningene Tove Welle Haugland gir uttrykk for, er på vikende front også i KrF. Det samme er partiet.