• Om man tar seg en tur opp forbi Grotjønn langs den koselige gamle Postveien over Kjerrane og opp til Kvislevann, skriver innsenderen, så forstår man hva det er snakk om. Bildet er fra Kvislevann på den nevnte Postveien. FOTO: ARKIV

Åpent brev til formannskapet

Kjære formannskapsmedlem. Bevar Kjerrane, Krogvann, Postveien, Gråmannen og de omkringliggende herligheter!