• Men er det skolefaglig likegyldig hvordan skolen er; bygninger, historie, elevtrivsel, elevengasjement, elevtilhørighet, elevprestasjoner, spør innsenderen. På bildet: Eilert Sundt vgs (gammel og ny del) i midten av bildet. FOTO: Kjartan Bjelland

Skolefaglig, skolepolitisk og skoleøkonomisk

Pedagogikk er ingen eksakt vitenskap.