• Staten og kommunene bryter barnekonvensjonen gjennom å la andre prioriteringer gå foran hensynet til barna, skriver innsenderen. FOTO: Jon Anders Skau

Barn skal ikke fratas inntekten sin

Arbeids— og sosialministeren har nå sendt ut på høring et forslag om at barn av foreldre som mottar sosialhjelp, og som har egen inntekt, skal få beholde hele eller deler av pengene de tjener.