Mobbeombud

Undersøkelser viser at mobbing foregår innenfor hele skolesektoren i Norge.