Asylmottak som profitt og økonomisk redning

Asylmottak – med svært begrenset bussrutetilbud.