Hvem er tolerant og ikke tolerant?

En må ha respekt for teologer som tolker spørsmål litt ulikt i kirken.