Fordel med stort sykehus

Studier viser at ett stort sykehus gir bedre behandling enn tre små sykehus.