• TID FOR FORANDRING?: Både forsknings- og utdanningsmiljøene og næringslivet vil være tjent med et tett og integrert samarbeid som kan plassere seg i verdensklasse på noen områder, skriver artikkelforfatterne. FOTO: ARKIV

Kunnskapssamarbeid for økt verdiskaping

Bør Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark slås sammen? Vi har bedt aktører fra tre ulike samfunnsområder om å gi sin mening. I går skrev stortingsrepresentant Svein Harberg (H). I dag er det rektorene ved UiA og HiT.