Bilavgiftene

Mange spør hvorfor Venstre vil øke bilavgiftene?