• barnehagelek.jpg FOTO: SCANPIX

Om kvalitet og bemanningsnorm i barnehagen

Utdanningsforbundet hører stadig oftere om førskolelærere som vurderer å forlate yrket sitt.