• sp0ba6d5 (3).jpg FOTO: Poppe, Cornelius

Koranens lære er at man skal adlyde myndighetene

I redaksjonens leder 18.04 oppfordres norske moskeer til å ta avstand fra vold og ekstreme tolkninger av Koranen.