Statsministerens illojalitet

Jeg går rett på sak: Solbergs ytring i forbindelse med Sundtofts arbeidsmuligheter med landets klimapolitikk var at "det er tøffere å stå på for klimaet i en regjering hvor noen ikke er så opptatt av det".