Et ran av svake grupper!

Den mørkeblå regjeringa har gjennom sitt forslag til statsbudsjett for 2015 gått til angrep på det sosiale sikkerhetsnettet, og legger opp til en omfattende omfordeling av verdier fra de som har minst, til de aller rikeste.