Skattetrykk på bedrifter

I dag er alle former for finansinntekter og overskudd til bedrifter satt til 28 prosent.