Venstres budsjett medfører klimafiendtlig avgiftsøkning

Det vil medføre store konsekvenser for norske transportbedrifter, kunder, forbrukere og miljøet hvis Venstre får regjeringen med på å øke drivstoffavgiftene med nesten 1 krone.