Den smule norsk rettspraksis vi har hatt på området, har vært entydig restriktiv. Og tidligere er blant andre VG blitt dømt for å ha fotografert en drapsdømt på vei fra rettssalen.Med TV 2 dommen i Bergen tingrett er norsk rettspraksis kommet på linje med Den europeiske menneskerettighetsdomstolens praktisering av ytringsfriheten, også på dette området. I domspremissene heter det, med referanse til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, at i dette tilfellet må domstollovens bestemmelse om fotoforbud vike for ytringsfriheten, som en overordnet rettighet i et demokratisk samfunn.Det betyr ikke at det nå er fritt fram for mediene til å fotografere tiltalte og dømte i norske rettssaler. Men dommen slår fast at fotoforbudet ikke er absolutt. For pressens ytringsfrihet er derfor dette en banebrytende dom.