• Det må planlegges høy utnytting av boliger langs jernbanelinja mot Vennesla. Over tid vil de to tiltakene forsterke hverandre, flere boliger og flere togavganger, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjartan Bjelland

Har teknisk direktør tog-allergi?

Teknisk direktørs stab har i sommer lagt fram et forslag til boligprogram, med hastefrist før høringsuttalelse, 26. august!