• FOTO: Arkiv

Viktig bidrag i kampen mot global oppvarming

Kvinner i Skogbruket og Skogselskapet er glade for at pilotprosjektet «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak» foreslås videreført i neste års statsbudsjett.