LO-sjef på tynn klimais

En strategi som går ut på å utsette norske utslippsreduksjoner så lenge som mulig er indirekte en støtte til å utsette en global klimaavtale om nødvendige og raske utslippsreduksjoner. Dette vil være ugunstig for miljøvennlig industri i Norge som vil ha en fordel av at en ambisiøs global klimaavtale kommer på plass.